Saratov State University :: Online Contester


::ranklist

Sazanka-2012, Contest #3

Final Standing
Rank:ID:Name:Solved:Penalty:ABCDEFGHIJKL
1003148Saratov SU: Davtyan, Kudryashov, Gusarov111317+
01:02
+1
02:04
+
01:12
+
00:10
+
03:17
+
01:07
+1
00:29
+
00:06
+
00:40
+4
04:58
+2
04:12
-
2003120Ural SU: Krasnoselskikh, Merkurev, Nazarov 149945+1
00:54
+1
01:40
+
01:46
+
00:25
+1
04:05
+
00:08
-4
+
00:20
+
00:51
-3
+4
03:16
-
3003144SPb SU: Novikov, Malinovsky, 379955+1
00:28
+1
01:52
+1
02:49
+
00:11
+2
02:20
+
01:00
-1
+
00:17
+
00:49
+2
03:49
-
-
4003117Moscow AI: Belousov, Zhuravlev, Safronov, 1891489+
00:44
+4
03:39
+4
03:50
+
00:22
+4
04:24
+1
01:05
-
+
00:21
+
01:15
+
04:49
-
-
5003139IM SFU: Demidenko, Magdenko, 388954+1
02:01
+2
01:33
+1
02:45
+
00:18
+1
04:13
+
01:30
-
+
00:13
+
01:41
-
-
-
6003143NCFU: Dunin, Tertyshnikov, Khokhlov, 2381021+2
01:10
+2
03:55
+
02:58
+
00:12
+2
04:05
+
00:52
-
+
00:23
+
01:26
-
-
-
7003152Kant FU #2: Rokyan, Koblyk, Gantura81123+1
01:32
+
02:51
+1
03:12
+1
00:40
+1
04:10
+2
02:08
-
+1
00:30
+
01:20
-
-
-
8003151Baltic FU #1 Oh, my Code81125+3
01:33
+3
03:31
+
01:23
+
00:20
+
03:02
+
04:07
-
+
00:35
+3
01:14
-
-2
-
9003133Izhevsk STU: Smirnov, Sutygin, 3881162+1
00:32
+3
03:06
+
00:40
+
00:23
-
+4
03:20
+4
04:48
+1
00:18
+1
01:35
-
-
-
10003149SPb NRU ITMO Nuclear Icebreaker: Dovydenko, Ermilov81315+
02:37
+3
04:52
+
03:27
+
00:35
+3
02:21
+4
02:47
-
+1
00:34
+
01:02
-
-
-
11003136SPbSU IFMO: Aksenov, 1281452+1
00:29
+5
03:21
+1
04:51
+
00:36
-
+1
01:25
+19
02:41
+
00:45
+
01:04
-
-
-
12003121Saratov SU: Kudasov, Frolov, Svechnikov 27954+
00:53
+5
03:14
+4
04:34
+
00:15
-1
+5
01:35
-2
+
00:07
+
00:36
-
-
-
13003126NNSTU: Petrenko, Banin, 1371297+
01:01
+4
04:25
+
04:32
+
00:18
-1
+7
03:07
-
+1
00:35
+
03:39
-
-
-
14003119Saratov SU: Sukhov, Ignatyev6296+
01:07
+
02:32
-1
+
00:10
-
+
00:43
-
+
00:06
+
00:18
-
-
-
15003138KazNU: Kovalev, Berdibekov, Dautalinov, 116398+1
00:27
-6
-17
+
00:14
+
02:13
+2
01:21
-
+1
00:18
+
00:45
-4
-
-
16003147Saratov SU: Kholkin Pavel6408+1
01:49
+
02:22
-
+
00:05
-
+
01:23
-
+
00:14
+
00:35
-
-
-
17003132Samara SAU: Muravjev, Antipov, 316572+1
02:08
+4
03:40
-
+
00:11
-
+
00:30
-
+1
00:18
+
00:45
-1
-
-
18003150SaratovSU:Los, Novokshonova6624+
00:49
+5
03:59
-
+
00:13
-3
+
01:20
-
+
00:26
+1
01:37
-
-
-
19003146Saratov SU: Gridnev, Zhdanov, #35355+
01:31
-3
-3
+
00:12
-
+2
02:00
-
+
00:27
+
01:05
-
-
-
20003135NRNU MEPhI: Urtashev, Minakov, 155541+4
01:55
-7
-
+
00:15
-
+1
02:38
-
+2
00:50
+
01:03
-
-
-
21003142Volgograd STU: Shumeiko, Gorbushin , 324404+3
02:45
-
-
+
00:30
-
-3
-
+
00:53
+
01:36
-
-
-
22003145YaroslavlSU: Blagov, Lichak, Pikas, 194500-8
-
-
+
00:14
-
+4
03:57
-
+
00:29
+1
02:00
-
-
-
23v003117* Moscow AI: Belousov, Zhuravlev, Safronov, 1800-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-6

Server time: 2012-08-04 20:40:11Online Contester Team © 2002 - 2010. All rights reserved.