Saratov State University :: Online Contester


::ranklist

Sazanka-2012, Contest #5

Final Standing
Rank:ID:Name:Solved:Penalty:ABCDEFGH
1003117Moscow AI: Belousov, Zhuravlev, Safronov, 1881022+1
00:23
+1
00:34
+
00:43
+
03:15
+
04:52
+1
00:57
+
01:09
+
04:09
2003121Saratov SU: Kudasov, Frolov, Svechnikov 26802+
01:16
+3
01:44
+
00:37
-
-
+1
00:53
+1
02:25
+1
04:27
3003139IM SFU: Demidenko, Magdenko, 3861111+
00:51
+5
02:17
+
02:49
+3
04:37
-
+
03:05
+
02:12
-
4003132Samara SAU: Muravjev, Antipov, 3161164+
00:31
+2
01:24
+
01:49
-
-
+3
03:16
+1
02:54
+8
04:50
5003147Saratov SU: Kholkin Pavel5496+
01:45
+
02:03
+
01:20
-
-
+
02:37
+
00:31
-
6003136SPbSU IFMO: Aksenov, 125605+
00:25
+1
00:53
+
01:05
-
-
+2
02:01
+3
03:41
-
7003143NCFU: Dunin, Tertyshnikov, Khokhlov, 235610+
01:19
+1
00:36
+
00:56
-
-
+4
02:25
+1
02:54
-
8003144SPb SU: Novikov, Malinovsky, 375809+
00:47
+1
01:05
+1
01:31
-
-
+1
03:52
+2
04:34
-
9003149SPb NRU ITMO Nuclear Icebreaker: Dovydenko, Ermilov5897+
01:39
+2
01:43
+
03:20
-
-
+
03:21
+1
03:54
-
10003152Kant FU #2: Rokyan, Koblyk, Gantura5922+
00:57
+2
01:24
+1
03:50
-
-
+3
04:32
+1
02:19
-
11003119Saratov SU: Sukhov, Ignatyev5943+
02:14
+
01:35
+
03:22
-
-
+
04:23
+1
03:49
-
12003120Ural SU: Krasnoselskikh, Merkurev, Nazarov 1451263+
00:17
+5
02:40
+7
03:19
-
-
+3
04:06
+3
04:41
-
13003151Baltic FU #1 Oh, my Code4493+
01:20
+2
01:38
+2
02:38
-
-14
-8
+1
00:57
-
14003146Saratov SU: Gridnev, Zhdanov, #33615+3
02:22
+
03:03
+
03:50
-
-
-
-1
-
15003138KazNU: Kovalev, Berdibekov, Dautalinov, 113978+
00:36
+24
04:39
+1
02:43
-
-
-5
-7
-
16003150SaratovSU:Los, Novokshonova, Chumachenko2261+
00:59
-19
+
03:22
-
-
-
-4
-
17003155Ural SU: Nazarov alone2289+1
02:01
+
02:28
-3
-
-
-1
-
-
18003126NNSTU: Petrenko, Banin, 132334+
01:50
-7
+
03:44
-
-
-11
-3
-
19003133Izhevsk STU: Smirnov, Sutygin, 382364+
00:40
-9
-6
-
-
-
+3
04:24
-
20003145YaroslavlSU: Blagov, Lichak, Pikas, 192666+4
02:50
+8
04:16
-2
-
-
-
-
-
21v003117* Moscow AI: Belousov, Zhuravlev, Safronov, 1812+
00:02
-
-
-
-
-
-
-
22003142Volgograd STU: Shumeiko, Gorbushin , 321225+1
03:25
-3
-
-
-
-
-
-
23003135NRNU MEPhI: Urtashev, Minakov, 1500-4
-
-
-
-
-
-
-
23003154Saratov SU: Fefer, Bondarenko00-
-
-1
-
-
-
-
-

Server time: 2012-08-05 22:23:29Online Contester Team © 2002 - 2010. All rights reserved.