Logo
SnarkNews
 

PlaceTeamStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5Stage 6Stage 7Stage 8Stage 9Stage 10Stage 11Stage 12Score
1.Zban' Ilya, SCH_Vladivostok410408863163255
2.Kornakov Ilya, Moscow SU60
-
106424850853
3.Snark208613062100543
4.Nigmatullin Niyaz, SPb IFMO505
-
-
10
-
-
-
-
21032
5.Semenov Vadim, SPb NRU IFMO
-
0
-
-
-
-
105505025
6.Kazmenko Ivan, SPb SU0
-
-
04631000
-
-
23
7.Sheftelevich Pavel, SCH_Minsk
-
-
-
3
-
-
8
-
100
-
-
21
8.Vlasov Denis, Petrozavodsk SU80
-
-
-
0
-
8
-
-
4020
9.Minaev Boris, SPb NRU IFMO
-
6
-
-
-
-
-
-
4
-
8
-
18
10.Utkelbaev Erzhan, SCH_Almaty
-
-
-
4001
-
-
80013
11.Khaustov Pavel, Tomsk PU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6612
12-15.Rubinchik Mikhail, Ural SU0
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
12-15.Ashirmatov Bakhodir, Tashkent br of Moscow SU10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
12-15.Sokol Konstantin, SCH_Minsk
-
-
-
010
-
-
-
-
0
-
-
10
12-15.Ramazanov Sultan, SCH_Almaty
-
-
-
-
-
-
-
-
-
010010
16.Gridnev Vitaly, Saratov SU0
-
20025
-
-
-
-
-
9
17-20.Kever Mikhail, SPb IFMO35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
17-20.Kudryashov Igor, Saratov SU
-
0
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
8
17-20.Podtelkin Vlad, SCH_Gomel
-
8
-
0
-
-
-
-
-
0
-
-
8
17-20.Rubanenko Roman, SCH_Alexandria
-
31
-
-
-
4
-
-
-
0
-
8
21.Burlakov Nikita, Izhevsk STU0
-
-
52
-
-
-
-
-
-
-
7
22-23.Kunyavsky Pavel, SPb SU
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
22-23.Lidia Perovskaya, SPb NRU ITMO
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
6
24-28.Akhmedov Maxim, SCH_Moscow
-
230
-
-
-
-
-
-
-
-
5
24-28.Zayakin Alexey, SCH_Riga
-
0
-
-
-
50
-
-
-
0
-
5
24-28.Fetisov Alexander, Ural STU
-
-
-
05
-
-
-
-
-
-
-
5
24-28.Voit Zakhar, SCH_Vladivostok
-
-
-
23
-
-
-
0
-
0
-
5
24-28.Poromov Sergey, SPb IFMO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
-
5
29-30.Matov Dmitry, Saratov SU0
-
-
-
-
-
-
-
0
-
044
29-30.Demidov Igor, SPb SU
-
4
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
4
31-33.Petrov Yury, SPb SU
-
-
0
-
-
-
-
-
-
3
-
-
3
31-33.Kapun Eugene, SPb IFMO
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
3
31-33.Chesnokov Alexey, Pomor SU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
033
34-35.Fedulin Alexander, Petrozavodsk SU
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2
34-35.Khamitbekov Madi, SCH_Almaty
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
36-41.Karpov Nikolay, SPb SU1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
36-41.Melnyk Vitaly, SCH_Lviv
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
36-41.Almakhan Azizkhan, KBTU
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
36-41.Demidenko Vitaly, IM Siberian FU
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
36-41.Korotkevich Gennady, SPb NRU ITMO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
36-41.Kucherenko Demid, SPb NRU ITMO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
011
42-59.Krasnoselskikh Alexander, Ural SU0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42-59.Maksay Andriy, Kyiv NU0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42-59.Milanin Alexander, Tavrida NU0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42-59.Filippov Dmitriy, SPb ETU
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42-59.Bilyi Roman, Lviv NU
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42-59.Chalyshev Vladimir, Volgograd STU
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
42-59.Lopatin Andrew, SPb SU
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
00
42-59.Sergeev Anatoly, Tavrida NU
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
0
-
42-59.Chadnov Pavel, Tomsk SU
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
42-59.Murav'ev Slava, Samara SAU
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
42-59.Dryapko Alexander, SCH_Mozyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
42-59.Davtyan Edvard, Saratov SU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
42-59.izhstu_p22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00
42-59.Mashrabov Alexander, Moscow IPT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
42-59.Kovsharov Anton, SPb IFMO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
42-59.Ostanin Alexander, SCH_Izhevsk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
42-59.Melnik Mikhail, SCH_Minsk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
42-59.Balai Eugene, Kyrgyz-Russian SU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00
60-61.Belonogov Ivan, SPb NRU ITMO
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
60-61.ifmo_p70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-