NameGCJ 2012 Champion GCJ 2012 Second place GCJ 2012 Third place GCJ 2012 4 place GCJ 2012 5 place GCJ 2012 6 place GCJ 2012 7 place GCJ 2012 8 place
EgorKulikov (Egor Kulikov)
5
6
1
2
2
2
1
0
eatmore (Evgeny Kapun)
3
4
3
4
2
1
2
1
rng..58 (Makoto Soejima)
6
4
2
0
1
1
0
1
Burunduk1 (Sergey Kopeliovich)
1
3
3
3
4
1
0
3
bmerry (Bruce Merry)
1
1
3
3
1
2
1
0
hos.lyric (Kazuhiro Hosaka)
3
0
2
1
1
2
2
0
meret (Jakub Pachocki)
0
1
2
0
2
3
3
1
dzhulgakov (Dmitry Dzhulgakov)
1
1
1
1
1
1
2
0
watashi (Zejun Wu)
0
0
1
1
1
0
2
1
vepifanov (Vladislav Epifanov)
0
0
0
1
0
3
0
2
Eryx (Eryk Kopczynski)
0
0
1
1
0
1
0
0
SnapDragon (Derek Kisman)
0
0
1
0
0
0
2
1
Ahyangyi (Yang Yi)
0
1
0
0
0
0
0
2
Dlougach (Jacob Dlougach)
0
0
0
1
1
0
0
0
Vasyl (Vasyl Biletskyy)
0
0
0
1
0
0
1
2
sdya (Dmytro Soboliev)
1
0
0
0
0
0
0
1
misof (Michal Forisek)
0
0
0
0
1
1
0
1
exod40 (Rumen Hristov)
0
0
0
1
0
0
1
0
neal.wu (Neal Wu)
0
0
0
0
1
0
1
1
gawry (Pawel Gawrychowski)
0
0
0
0
0
0
0
1