NameGCJ 2013 Champion GCJ 2013 Second place GCJ 2013 Third place GCJ 2013 4 place GCJ 2013 5 place GCJ 2013 6 place GCJ 2013 7 place GCJ 2013 8 place
EgorKulikov (Egor Kulkov)
6
5
0
1
0
0
0
0
winger (Vladislav Isenbaev)
1
0
3
1
4
2
0
0
hos.lyric (Kazuhiro Hosaka)
1
2
2
2
0
1
2
0
vepifanov (Vladislav Epifanov)
3
0
3
0
1
0
2
0
dzhulgakov (Dmitry Dzhulgakov)
1
2
1
2
0
1
2
2
mikhailOK (Michael Kever)
0
2
0
0
3
2
0
0
mystic (Ivan Metelsky)
0
1
2
0
0
1
0
0
PavelKunyavskiy (Pavel Kunyavskiy)
0
0
0
1
2
1
0
2
pieguy (David Stolp)
0
0
0
2
1
0
1
1
SnapDragon (Derek Kisman)
0
0
0
2
1
0
0
1
sdya (Dmitry Sobolev)
0
0
1
1
0
0
1
1
nika (Nikoloz Jimsheleishvili)
0
0
0
0
0
3
0
2
theycallhimtom (Tom Conerly)
0
0
0
0
0
1
1
2
JAPLJ (Kensuke Imanishi)
0
0
0
0
0
0
1
0
Lovro (Lovro Puzar)
0
0
0
0
0
0
1
0
Vasyl (Vasyl Biletsky)
0
0
0
0
0
0
1
0
staniek (Marcin Andrychowicz)
0
0
0
0
0
0
0
1