NamePetrozavodsk Summer-2009 WinnerPetrozavodsk Summer-2009 2nd placePetrozavodsk Summer-2009 3rd placePetrozavodsk Summer-2009 4th placePetrozavodsk Summer-2009 5th placePetrozavodsk Summer-2009 6th place
SPb IFMO 1: Buzdalov, Isenbaev, Kapun
36
2
0
0
0
0
MSU Unpredictable: Gusakov, Kornakov, Razenshtein
0
18
7
12
1
0
Saratov SU #1: Bondarenko, Matov, Pak
1
7
16
10
3
0
PetrSU Wx: Denisov, Nikolaevskiy, Nikolaevskiy
1
10
12
7
3
1
SPb IFMO 2: Akhi, Bannykh, Poromov
0
0
1
4
9
14
SPb SU Drink Less: Antipov, Levin, Smirnov
0
1
1
2
13
3
Tokyo U HITOCry: Akiba, Kitagawa, Iwata
0
0
1
1
4
5
Novosibirsk SU: Sorokin, Atuchin, Kurtov
0
0
0
0
1
8
Belarusian SU #2: Tolstikov, Lobanov, Udovichenko
0
0
0
0
2
2
MSU SE: Deviatov, Minaylov, Popelyshev
0
0
0
0
1
2
Saratov SU #2: Ivanov, Rakhov, Kreys
0
0
0
0
1
2
Belarusian SU #1: Pronin, Rudol, Tikhon
0
0
0
1
0
0
Tavrida NU #1: Barinov, Barykin, Milanin
0
0
0
1
0
0
Altai STU #1: Esipenko, Izbyshev, Boychenko
0
0
0
0
0
1