NamePetrozavodsk Summer-2014 1st placePetrozavodsk Summer-2014 2nd placePetrozavodsk Summer-2014 3rd placePetrozavodsk Summer-2014 4th placePetrozavodsk Summer-2014 5th placePetrozavodsk Summer-2014 6th place
SPb NRU ITMO tourist: Korotkevich
7
0
0
0
0
0
Moscow IPT The Sun: Chebanov, Mashrabov, Tikhomirov
0
5
2
0
0
0
Nizhny Novgorod SU 1: Epifanov, Krivonosov
0
2
1
3
1
0
Petrozavodsk SU 1: Filev, Ioffe, Shapovalov
0
0
4
3
0
0
SPb NRU ITMO 1: Bardashevich, Minaev, Vasilyev
0
0
0
1
4
2
Kyiv NU Frogs: Shevchuk, Zdomskyi, Zinchenko
0
0
0
0
2
2
Ural FU Dandelion: Danilyuk, Merkurev, Sivukhin
0
0
0
0
0
3