NamePetrozavodsk Winter-2011 WinnerPetrozavodsk Winter-2011 2nd placePetrozavodsk Winter-2011 3rd placePetrozavodsk Winter-2011 4th placePetrozavodsk Winter-2011 5th placePetrozavodsk Winter-2011 6th place
Warsaw U: Kulczynski, Pachocki, Smietanka
24
2
0
0
0
0
Gomel #1 Tourist: Korotkevich
1
15
10
0
0
0
Moscow SU Unpredictable: Astakhov, Kornakov, Kumok
1
8
14
2
0
0
SPbSU ITMO 2: Kapun, Kever, Nigmatullin
0
0
2
21
1
2
Nizhny Novgorod SU: Epifanov, Shmelev, Vadimov
0
0
0
2
14
6
Donetsk NU United: Kuskov, Lomonos, Lunyov
0
0
0
0
8
8
Ural SU Lynx: Dublennykh, Kurpilyanskiy, Rubinchik
0
0
0
0
3
5
SPbSU ITMO 1: Akhi, Bannykh, Poromov
0
1
0
0
0
2
Moscow IPT Waterogers: Dlougach, Gimadeev, Shishkin
0
0
0
1
0
0
Saratov SU 2: Ivanov, Kuznetsov, Rakhov
0
0
0
0
0
2
Saratov SU 1: Agapov, Bondarenko, Fefer
0
0
0
0
0
1