NamePetrozavodsk Winter-2015 1st placePetrozavodsk Winter-2015 2nd placePetrozavodsk Winter-2015 3rd placePetrozavodsk Winter-2015 4th placePetrozavodsk Winter-2015 5th placePetrozavodsk Winter-2015 6th place
SPb ITMO University 1: Korotkevich, Minaiev, Vasilyev
6
0
0
0
0
0
Moscow SU Tapirs: Evstropov, Omelyanenko, Pyaderkin
0
6
0
0
0
0
Nizhny Novgorod SU: Epifanov, Kalinin, Krivonosov
0
0
2
4
0
0
Ural FU Dandelion: Danilyuk, Merkurev, Sivukhin
0
0
2
2
2
0
SPb ITMO University 2: Bardashevich, Kovsharov, Smykalov
0
0
2
0
0
3
Moscow SU Trinity: Akhmedov, Gorbunov, Shlyunkin
0
0
0
0
4
2
Zagreb U: Katanic, Matula, Glavina
0
0
0
0
0
1