NameTCO-2013 ChampionTCO-2013 Runner-UpTCO-2013 Third PlaceTCO-2013 4th PlaceTCO-2013 5th PlaceTCO-2013 6th PlaceTCO-2013 7th PlaceTCO-2013 8th Place
Gennady Korotkevich (tourist)
16
8
1
3
0
0
0
0
Petr Mitrichev (Petr)
9
13
3
0
1
0
0
2
Egor Kulikov (Egor)
0
1
10
9
4
0
2
1
Pi-Hsun Shih (peter50215)
1
1
5
3
4
4
4
1
Tomasz Czajka (tomek)
1
2
3
3
4
3
0
2
Andrey Stankevich (andrewzta)
0
2
1
3
4
3
3
1
Vladislav Isenbaev (UdH-WiNGeR)
0
1
0
1
5
3
5
1
Dmitry Dzhulgakov (dzhulgakov)
0
1
3
0
0
5
2
3
Ivan Popelyshev (Jedi_Knight)
1
0
0
3
1
3
1
0
Dmitry Sobolev (sdya)
1
0
0
1
2
1
1
3
Takuya Akiba ([[iwi]])
0
0
0
1
2
2
1
3
Gaoyan Chen (cgy4ever)
0
0
1
1
0
1
4
0
Yoichi Iwata (wata)
0
0
0
1
0
3
1
5
Nikoloz Jimsheleishvili (nika)
0
0
1
0
1
0
0
3
Tom Conerly (theycallhimtom)
0
0
0
0
1
0
2
1
Alexey Ropan (aropan)
0
0
1
0
0
0
0
0
Michael Dvorkin (darnley)
0
0
0
0
0
1
0
1
Zejun Wu (rejudge)
0
0
0
0
0
0
2
0
Kelvin Yang (ke1vin)
0
0
0
0
0
0
1
0
Marcin Andrychowicz (marcina007)
0
0
0
0
0
0
0
1
Mitsuru Kusumoto (ir5)
0
0
0
0
0
0
0
1