ACM ICPC 2010-2011 NEERC Azerbaijan Subregion

Team

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

=

Time

Rank

Baku Qafqaz U 2 (Maharov, Agayev Rauf, Agayev Vuqar)

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

8

953

1

Baku Qafqaz U 1 (Babayev, Javadov, Novruzov)

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

8

1004

2

Baku SU 1 (Yusubov, Aghayeva, Najafov)

+

+

-

-

+

+

+

-

+

+

7

795

3

Baku MSU 1 (Yeskin, Kemyakov, Tagiyev)

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

7

822

4

Baku Qafqaz U 3 (Valizade, Seyidmammadov, Mursalov)

+

+

-

-

+

-

-

+

+

+

6

801

5

Baku Qafqaz U 4 (Abdullayev, Quliyev, Soltanzade)

+

+

-

-

+

-

-

+

+

+

6

816

6

Baku SU 4 (Ibrahimov, Mammadli, Babayev)

+

+

-

-

+

-

-

+

+

+

6

821

7

Baku Qafqaz U 5 (Hasanov, Isgandarov, Hamzayev)

+

-

-

-

+

+

-

+

+

+

6

893

8

Baku ATU 2 (Ishik, Tayfur, Yule)

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+

6

901

9

Baku MSU 3 (Sokolov, Bagirov, Mamedzade)

+

-

-

-

+

-

-

-

+

+

6

989

10

Baku MSU 4 (Alizade, Asadov, Mamedov)

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+

4

988

11

Baku MSU 7 (Pashayev, Veliyev, Musayev)

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

4

984

12

Baku MSU 5 (Proskuryako, Kazimi, Teyyub)

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

4

958

13

Baku Qafqaz U 8 (Babakishiyev, Jabiyev, Rahimli)

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

4

922

14

Baku MSU 6 (Yahyayev, Vasilyev, Azayev)

+

-

-

-

+

-

-

-

+

+

4

903

15

Baku MSU 2 (Humbatova, Seyidov, Miraliyev Emil)

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

3

784

16

Baku SU 5 (Akhundov, Allahverdiev, Heydarli)

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

3

883

17

Baku SU 6 (Mamedova Aziza, Alishov, Mamedova Guler)

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

3

889

18

Baku ATU 1 (Ishik, Kalendar, Sayilan)

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

3

983

19

Baku ATU 3 (Özen, Malta, Suer)

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

3

993

20

Baku ATU 4 (Baldan, Duru, Cetin)

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

3

1002

21

Baku ATU 6 (Gunnecik, Cice, Ishik)

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

3

1010

22

Baku ATU 7 (Gungor, Kilic, Topsakal)

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

3

1105

23

Baku ATU 8 (Ekin, Yeshiltepe, Celir)

+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

3

1121

24

Baku ATU 9 (Anli, Demir, Kemaloglu)

+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

3

1135

25

Baku SU 2 (Mehdiyev, Alizadeh, Ibadov)

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

2

875

26

Baku ATU 10 (Muradov Orkhan, Muradov Fariz, Qluzade)

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

2

908

27

Baku Qafqaz U 7 (Abbasov, Musabeyli, Suleymanov)

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

2

922

28

Baku Qafqaz U 10 (Azizli, Mammadov, Ibrahimov)

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

2

930

29

Baku ATU5 (Erdogan, Tokman, Tepe)

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

2

944

30

Baku Qafqaz U6 (Shukurova, Muradi, Abdullayeva)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

31

Baku Qafqaz U9 (Mammadov, Misirli, Alili)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

31

Baku SU3 (Salimov, Vasin, Taghiyeva)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

31