NamePetrozavodsk Summer-2013 WinnerPetrozavodsk Summer-2013 2nd placePetrozavodsk Summer-2013 3rd placePetrozavodsk Summer-2013 4th placePetrozavodsk Summer-2013 5th placePetrozavodsk Summer-2013 6th place
SPb NRU ITMO: Korotkevich
9
1
0
0
0
0
SPb SU 4: Egorov, Kunyavskiy, Suvorov
0
9
0
1
0
0
Moscow SU Tapirs: Evstropov, Omelyanenko, Pyaderkin
0
0
8
2
0
0
Moscow SU Trinity: Akhmedov, Gorbunov, Shlyunkin
0
0
2
1
7
0
Kharkiv NU SobolevTeam: Sobolev, Sobolev
0
0
0
6
0
0
SPb SU Angry Muffin: [Andreev, Karpov, Smykalov]{2+k}+[Pyshkin, Ryazanov, Sokolov]{1-k}
0
0
0
0
0
9
NRU HSE Viral Team: Alipov, Kouprin
1
0
0
0
0
0
Kiev NU BZFlags: Nagin, Tverdokhleb, Yedemskiy
0
0
0
0
2
0
Nizhny Novgorod SU: Epifanov, Krivonosov
0
0
0
0
1
0
Moscow IPT The Sun: Chebanov, Mashrabov, Rukhovich
0
0
0
0
0
1