NamePetrozavodsk Winter-2012 WinnerPetrozavodsk Winter-2012 2nd placePetrozavodsk Winter-2012 3rd placePetrozavodsk Winter-2012 4th placePetrozavodsk Winter-2012 5th placePetrozavodsk Winter-2012 6th place
NRU ITMO 1: Kapun, Kever, Nigmatullin
17
3
0
0
0
0
University of Warsaw FORFITERS: Kulczynski, Pachocki, Smietanka
3
12
4
2
0
0
Belarus DDTeam: Korotkevich, Udovichenko
0
3
6
8
0
0
Tokyo University: Hosaka, Soejima
0
2
8
5
2
1
Moscow SU ST: Fedorov, Kaluzhin, Rogulenko
0
1
3
2
9
2
Moscow IPT Waterogers: Gimadeev, Dlougach, Shishkin
0
0
0
3
3
6
Taurida NU Akai: Mangilyov, Milanin, Vints
0
0
0
0
3
8
Saratov SU 2: Kuznetsov, Matov, Rakhov
1
0
0
0
1
1
SPb SU 4: Egorov, Granovskiy, Kunyavskiy
0
0
0
0
2
1
Volgograd STU team3k: Agafonov, Chalyshev, Zhorin
0
0
0
1
0
0
Moscow SU T@pirenock: Evstropov, Ivlev, Pyaderkin
0
0
0
0
1
0
Nizhny Novgorod SU 1: Lyulkov, Shmelev, Vadimov
0
0
0
0
0
1
SPb SU SteelFrames: Andreev, Boykiy, Fondaratov
0
0
0
0
0
1