NamePetrozavodsk Winter-2012 2nd placePetrozavodsk Winter-2012 3rd placePetrozavodsk Winter-2012 4th placePetrozavodsk Winter-2012 5th placePetrozavodsk Winter-2012 6th placePetrozavodsk Winter-2012 7th place
SPb SU 4: Egorov, Kunyavskiy, Suvorov
7
4
0
0
0
0
Moscow SU ST: Fedorov, Kaluzhin, Rogulenko
4
5
2
0
0
0
University of Warsaw: Kociumaka, Andrychowicz, Klimek
0
1
3
7
0
0
SPb SU Canyon: Boykiy, Pyshkin, Sokolov
0
0
6
2
1
1
Saratov SU 1: Agapov, Fefer, Kudasov
0
1
0
1
6
1
Belarusian SU: Malevich, Udovichenko, Zhgirovskiy
0
0
0
1
2
4
SPb NRU ITMO 1: Kever, Korotkevich, Nigmatullin
1
0
0
0
0
1
Kiev NU BZFlags: Maksay, Tverdokhleb, Yedemskiy
0
0
0
0
1
2
Nizhny Novgorod SU: Epifanov
0
0
0
0
1
0
SPb SU Angry Muffin: Andreev, Karpov, Smykalov
0
0
0
0
0
1
Ural FU Orange: Dolgorukov, Schelkonogov, Soboleva
0
0
0
0
0
1