NamePetrozavodsk Winter-2014 1st placePetrozavodsk Winter-2014 2nd placePetrozavodsk Winter-2014 3rd placePetrozavodsk Winter-2014 4th placePetrozavodsk Winter-2014 5th placePetrozavodsk Winter-2014 6th place
SPb SU 4: Egorov, Kunyavskiy, Suvorov
9
7
0
0
0
0
SPb NRU ITMO tourist: Korotkevich
5
3
7
1
0
0
Moscow SU Tapirs: Evstropov, Omelyanenko, Pyaderkin
2
6
7
1
0
0
Warsaw U: Blasiok, Kociumaka, Ocwieja
0
0
2
14
0
0
Moscow SU Trinity: Akhmedov, Gorbunov, Shlyunkin
0
0
0
0
14
2
Kyiv NU BZFlags: Iedemskyi, Maksai, Tverdokhlib
0
0
0
0
1
6
SPb SU Trawa: Andreev, Pyshkin, Sokolov
0
0
0
0
1
5
Nizhny Novgorod SU: Epifanov, Krivonosov
0
0
0
0
0
3