Logo
SnarkNews
 

PlaceTeamScoreProblemsTime
1.Semenov Vadim, SPb NRU IFMO1073
2.Sheftelevich Pavel, SCH_Minsk877
3.Zban' Ilya, SCH_Vladivostok665
4.Gridnev Vitaly, Saratov SU568
5.Rubanenko Roman, SCH_Alexandria469
6.Kazmenko Ivan, SPb SU351
7.Kornakov Ilya, Moscow SU254
8.Utkelbaev Erzhan, SCH_Almaty 156
9.Zayakin Alexey, SCH_Riga 42
10.Snark 30